เคล็ดลับสำหรับการถมดินปรับที่

วัตถุประสงค์ในการถมดินเป็นเรื่องหลักที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ต้องคุยกับผู้รับเหมาถมดินให้ดีเพื่อให้งานที่ได้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ถ้าเป็นการถมดินเพื่อทำการเกษตรสามารถทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน แต่ต้องเลือกชนิดของดินให้เหมาะสม เพราะดินบางชนิดก็ไม่มี แร่ธาตุ สารอาหาร ที่จำเป็นสำหรับพืชอยู่เลย ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ถ้าเป็นการถมดินก่อนทำงานโครงสร้างก็ต้องเลือกดินที่มีความชื้นน้อย มีความแข็งมาก มีอัตราการยุบตัวต่ำ เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคง และต้องบดอัดให้ดินมีความแน่นมากขึ้น ในบางกรณีที่ต้องการโครงสร้างที่แข็งแรงเป็นพิเศษต้องกำจัดสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินออกไปด้วย เพราะในอนาคตมีโอกาสที่สารอินทรีย์เหล่านั้นจะย่อยสลาย กลายเป็นโพรงดินขนาดเล็กทำให้เกิดน้ำขังแล้วเป็นสาเหตุของการยุบตัวจนทำให้โครงสร้างเสียหายได้ อย่างเช่น การตัดถนน ที่การปรับหน้าดินถือเป็นหัวใจหลัก ถึงขั้นที่ต้องมีวิศวกรมายืนคุมการทำงานเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ และในงานที่ต้องการความแม่นยำสูงจะมีการเอกซเรย์ดูพื้นดินข้างใต้ว่ามีเศษซากสารอินทรีย์อยู่ด้วยหรือไม่ ถ้าการถมดินไม่มีคุณภาพในอนาคตก็จะมีโอกาศยุบตัวสูง

ในการเลือกระดับความสูงของดินที่ผ่านการถมแล้วต้องดูปัจจัยแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นการสร้างบ้านสิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องสูงกว่าระดับน้ำรอบ ๆ เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำท่วมขังและเรื่องการระบายน้ำ ถ้ามีระดับที่ต่ำกว่าจะมีปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นน้ำจากท่อระบายน้ำหรือน้ำที่ใช้ในบ้านเอง ที่ท่วมขังภายในบริเวณบ้าน แต่ถ้าเลือกระดับความสูงของดินที่มีมากเกินไป ก็ต้องจัดการกับปัญหาของการยุบตัวออกด้านข้างให้ดี ถ้าเป็นบ้านแถบชนบทที่มีพื้นที่กว้างก็สามารถเพิ่มความสูงของระดับดินได้ง่ายๆแต่ถ้าเป็นพื้นที่ในเมืองที่แคบและมีสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วทางผู้รับเหมาถมดินมักจะใช้วิธีการสร้างกำแพงล้อมดินที่มีความสูงกว่าไว้ แต่ยิ่งดินที่ถมมีความสูงมากขึ้นเท่าไหร่ น้ำหนักกดทับของดินที่จะยุบตัวด้านข้างก็มีมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นควรจะให้วิศวกรกำกับดูแลในขั้นตอนการทำงานนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของตัวบ้านและผู้อยู่อาศัย

อีกเรื่องที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายที่มากตามระดับความสูงของดิน ซึ่งคำนวณได้จาก

สูตร ความกว้างของพื้นที่(ตารางเมตร) x ระดับความสูงที่ต้องการ(เมตร)

ตัวอย่าง พื้นที่ 100ตารางเมตร ต้องการเพิ่มระดับความสูงอีก 1.5เมตร จะได้ 100×1.5 = 150ลูกบาศก์เมตร

นอกจากนี้จะต้องคำนึงถึงการยุบตัวของดินอีกด้วยซึ่งจะมีค่าประมาณ 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการถมที่ดิน 100 ตารางเมตรเพื่อให้มีความสูงอีก 1.5เมตร จะต้องใช้ดินประมาณ 200ลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 200คิว