ชนิดของดินที่เหมาะสมในการถมที่

ชนิดของดินเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปรึกษากับผู้รับเหมาถมดินให้ดี เพราะดินมีหลายชนิดและมีการใช้งานที่แตกต่างกัน

  1. ดินลูกรัง เป็นดิน แห้ง แข็ง มีสีน้ำตาลออกเหลือง ลักษณะ เป็นกรวด ร่วนซุย เนื่องจากประกอบด้วยเศษหินปนทรายจำนวนมาก เหมาะสำหรับ งานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมันคงสูง เช่น ถนน ตึก อาคารขนาดใหญ่ ดินชนิดนี้มีอัตราการยุบตัวต่ำ เมื่อบดอัดแล้วจะมีความแห้งและแข็งมากเป็นพิเศษ ไม่เหมาะกับการถมที่ปรับหน้าดินเพื่อทำการเกษตรกรรม แม้ว่าดินลูกรังจะมีแร่ธาตุและสารอาหารอยู่บ้างแต่เศษกรวดและหินเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืชมาก
  2. หินคลุก มีลักษณะสีเหลืองออกสีเทา เป็นดินที่มีลักษณะกึ่งหินกึ่งดินปนกัน ซึ่งอยู่ในระหว่างกำลังแปรสภาพ หินคุกนั้นมีการใช้งานคล้ายกับดินลูกรัง หลังจากการบดอัดแล้วจะมีความแข็งแรงมากเป็นพิเศษ ในบางกรณีผู้รับเหมาถมดินก็ใช้ถมที่ร่วมกับดินชนิดอื่นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง
  3. ดินดาน หรือ ดินซีแล็ค เป็นดินที่มีความแห้งและแข็ง สีออกส้ม ไม่อุ้มน้ำ มีลักษณะร่วนซุยคล้ายกับดินลูกรัง แต่มีความละเอียดมากกว่า เหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการความรวดเร็ว เพราะหลังจากบดอัดแล้วสามารถดำเนินกิจกรรมงานปลูกสร้างต่อได้เลย เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการก่อสร้างบนสถานที่ ที่ดินมีการยุบตัวสูง เช่น ริมน้ำ ดินดานนี้ไม่เหมาะสำหรับการนำไปทำการเกษตร เพราะมีแร่ธาตุ สารอาหารที่จำเป็นกับพืชน้อยมาก เมื่อปลูกแล้วถึงแม้จะมีการปรับสภาพหน้าดินโดยใช้สารเคมีแต่ก็ต้องลงทุนสูงมาก
  4. ดินถมทั่วไป มีการผสมผสานระหว่างดินหลายชนิด มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางสามารถใช้ทำการเกษตรได้บ้างแต่ต้องบำรุงดิน ดินชนิดนี้มีราคาถูกนิยมใช้ในการสร้างบ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ถึงแม้จะมีการบดอัดมาแล้วก็ต้องอาศัยเวลาเพื่อให้ดินมีความชื้นต่ำและมีความแน่นพอที่จะทำงานโครงสร้างได้
  5. หน้าดิน เป็นดินที่มีลักษณะร่วนซุย เมื่อทิ้งไว้จะจับตัวกันเป็นก้อน แต่ถ้าหากถูกรบกวนในการพรวนหรือขุดจะแตกออกแล้วมีเนื้อค่อนข้างละเอียด นุ่ม มีสีดำออกคล้ำสามารถอุ้มน้ำได้ดี อุดมไปด้วยการย่อยสลายของสารอินทรีย์ ซึ่งเป็นแร่ธาตุและสารอาหารที่เหมาะสำหรับการทำการเกษตรกรรม ดินชนิดนี้มีราคาสูง ไปทั่วไปแล้วนิยมใช้สำหรับการทำการเกษตรกรรมเท่านั้น
  6. ดินทราย เป็นดินที่มีการผสมระหว่างเนื้อดินเล็กน้อยกับทรายจำนวนมาก มีความร่วนซุยสูง สามารถระบายน้ำได้ดี แต่เนื่องจากประกอบด้วยทรายจำนวนมากทำให้มีโอกาสถูกชะล้างและพังทลายได้ง่ายมาก ในการใช้งานต้องอาศัยการบดอัดอย่างดี