การเลือกผู้รับเหมาถมดิน

ปกติแล้วค่าใช้จ่ายในการถมดินจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ค่าขนส่ง ค่าดิน และ ค่าปรับหน้าดิน

  1. ค่าขนส่ง จะขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างบ่อดินและจุดที่ต้องการถมดิน ยิ่งมีระยะห่างที่มากก็ต้องใช้เวลาและทรัพยากรมาก ซึ่งผลที่ตามมาก็คือค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ในบางทีก็ต้องจ่ายค่าผ่านทางเนื่องการสร้างมลภาวะทางถนน ดังนั้นควรจะเลือกใช้ผู้รับเหมาที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลง แต่ในบางกรณีถ้ารู้ว่าจุดไหนต้องการขายดินก็สามารถจ้างผู้รับเหมาถมดินให้ทำงานเฉพาะในส่วนของการขนส่งก็ได้
  2. ค่าดิน จะขึ้นอยู่กับชนิดของดินเป็นหลัก ซึ่งมีราคาแตกต่างกันไป ในส่วนนี้อาจจะมีการตกลงกับผู้รับเหมาถมดินออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 คือการ จ่ายตามปริมาณดิน ซึ่งคิดเป็นคิวหรือเป็นคันรถ ส่วนรูปแบบที่ 2 คือการจ่ายแบบงานเหมา ในรูปแบบนี้จะต้องมีคนคอยดูหน้างาน เพื่อให้ได้ดินอย่างเพียงพอต่อการใช้งาน เพราะมีไม่น้อยเหมือนกันที่จ้างเป็นงานเหมาแล้วผู้รับเหมาก็เพียงแค่ขนส่งดินมากองไว้ เมื่อมองดูในระดับสายตาจะพบว่าดินเต็มพื้นที่อย่างรวดเร็ว เนื่องจากดินที่ผ่านการขุดมาใหม่ ๆ จะมีความหนาแน่นที่น้อย แต่หลังจากการปรับหน้าดินแล้วจะพบว่าปริมาณดินที่ได้นั้นมีค่าน้อยมาก
  3. ค่าปรับหน้าดิน ในงานที่ต้องการถมดินเพิ่มระดับความสูงโดยไม่ทำงานโครงสร้างทันที จะใช้รถแทรกเตอร์เพียงอย่างเดียวในการเกลี่ยให้ระดับดินเสมอกัน งานนี้จะมีค่าใช้จ่ายน้อยแต่ต้องแลกกับเวลาที่รอดินให้อัดตัวกันแน่น แต่ถ้าเป็นงานที่ต้องทำในส่วนโครงสร้างทันทีหลังจากถมดินเสร็จก็ต้องมีรถบดอัดดินเพิ่มเข้ามาซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมอย่างสภาพหน้าดินเก่าถ้าเป็นพื้นที่ ชื้นแฉะ เปียก ก็ต้องใช้เวลามากขึ้นซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมอุปกรณ์ในกรณีที่ ติดหล่ม จมโคลน หรือถ้าเป็นพื้นที่ ที่มีสิ่งก่อสร้างอยู่ก่อนแล้วก็ต้องใช้วิธีบดอัดแบบไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างอื่น จึงต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสม

ถึงแม้การถมดินจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ทุกค่าใช้จ่ายล้วนมีที่มา ไม่ควรจะเลือกผู้รับเหมาเพียงเพราะว่าราคาถูกเพียงอย่างเดียว เพราะอาจจะถูกโกงโดยการใช้ดินไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงสเปค บดอัดไม่ดี หลังจากถมดินแล้วเกิดปัญหาตามมา ในกรณีที่เลวร้ายก็ทำให้สิ่งปลูกสร้างเสียหาย เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย ซึ่งไม่คุ้มแน่นอน ควรจะเลือกผู้รับเหมาถมดินที่เชื่อถือได้ มีใบอนุญาต ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องทางกฎหมาย